Svinovská farnost byla jako samostatný právní subjekt byla zřízena 1.12.1931 rozhodnutím olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana. Její ustavení souviselo s dynamickým rozvojem obce započatým v 2. pol. 19. století. Přirozenou součástí tohoto rozvoje byla i stavba kostela, který byl dokončen v r. 1929 a zasvěcen Kristu Králi. Od té doby je naše společenství integrální součástí života téměř pětitisícového, dnes městského obvodu Ostrava-Svinov. S důvěrou v Boží prozřetelnost, která nám dala a dává žít na tomto místě a v tomto čase, chceme dostát výzvám, které pro nás plynou z našeho křesťanského způsobu života.

Soutěžní výstava o nejzdařileji vyhotovený model kostela Krista Krále

 

se uskuteční ve dnech 23. - 30. listopadu v kostele Krista Krále. Následující dny budou vystaveny ve svinovské knihovně. Ceny sponzoruje Restaurace NaSkok, které tímto děkujeme.

                                     

A D V E N T     2014

Místní organizace  KDU – ČSL Ostrava – Svinov Vás zve na tradiční svinovské VÁZÁNÍ   ADVENTNÍCH   VĚNCŮ.
V sobotu 29. listopadu 2014 od 14:00 do 18:00 hodin ve školní jídelně Základní školy Bílovecká 10.  Ostrava – Svinov. Větve jehličnanů a chvojek, včetně borovicových šišek jsou zajištěny. Svíčky, ozdoby či jiné dekorace je možné přinést s sebou, nebo budou k zakoupení na místě od profesionálních aranžérů, kteří Vám budou nápomocni při výrobě adventního věnce podle Vašich představ a požadavků. Pohoštění z domácí kuchyně, svařené víno, čaj dvou chutí.
ADVENTNÍ  ČAS – ČAS KLIDU, POHODY  A  DOBRÉ  VŮLE
 

Adventní předvánoční jarmark

V neděli 30. 11. proběhne slavnostní zahájení adventní doby. Od 9,00 bude před kostelem probíhat adventní předvánoční jarmark. V 16,30 vystoupení dětí MŠ a ZUŠ Svinov, v 17,00 rozsvícení vánočního stromu.

Adventní dílny - malování baněk

Srdečně zveme na další ročník malování baněk, který se uskuteční 6.12. 2014 ve 14 hod v ZUŠ ve Svinově naproti kostela. Baňky, potřeby k dekoraci i občerstvení je zajištěno.

Prodejní bazar náboženské literatury

Srdečně zveme do kostela Krista Krále, kde do 28. listopadu probíhá bazar katolických knih. Knihu si můžete koupit za symbolický poplatek 30 Kč. Výtěžek bude věnován na podporu biblického katolického díla.